Mama
Movie Details

Mama

1h 23m

Genre

Drama

Director

Zhang Yuan

Cast

Qin Yan, Huang Haibo, Pan Shaoquan, Ma Zheng, Yang Xiaodan

Producer

Zhang Yuan

Writer

Qin Yan

Synopsis

A single mother struggles to raise her brain-damaged thirteen-year-old son.