Liu Yifei

THE ASSASSINS, (aka TONG QUE TAI), Chinese poster art, from left: QIU Xin Zhi, Alec SU, CHOW Yun-Fat, LIU Yifei, Annie Shizuka Inoh, Hiroshi Tamaki, 2012. ©Well Go

THE ASSASSINS, (aka TONG QUE TAI), Chinese poster art, from left: QIU Xin Zhi, Alec SU, CHOW Yun-Fat, LIU Yifei, Annie Shizuka Inoh, Hiroshi Tamaki, 2012. ©Well Go

Image 1 of 7

THE ASSASSINS, (aka TONG QUE TAI), international poster art, clockwise from top: CHOW Yun-Fat, LIU Yifei, Alec SU, QIU Xin Zhi, 2012. ©Well Go

THE ASSASSINS, (aka TONG QUE TAI), international poster art, clockwise from top: CHOW Yun-Fat, LIU Yifei, Alec SU, QIU Xin Zhi, 2012. ©Well Go

Image 2 of 7

LAWLESS KINGDOM, (aka THE FOUR 2 aka SI DA MING BU 2), Chinese poster, bottom l-r: DENG Chao, LIU Yifei,  2013. ©Lionsgate Home Entertainment

LAWLESS KINGDOM, (aka THE FOUR 2 aka SI DA MING BU 2), Chinese poster, bottom l-r: DENG Chao, LIU Yifei, 2013. ©Lionsgate Home Entertainment

Image 3 of 7

ONCE UPON A TIME, FROM LEFT: YANG YANG, LIU YIFEI, 2017. © WELL GO USA ENTERTAINMENT

ONCE UPON A TIME, FROM LEFT: YANG YANG, LIU YIFEI, 2017. © WELL GO USA ENTERTAINMENT

Image 4 of 7

ONCE UPON A TIME, LIU YIFEI, 2017. © WELL GO USA ENTERTAINMENT

ONCE UPON A TIME, LIU YIFEI, 2017. © WELL GO USA ENTERTAINMENT

Image 5 of 7

ONCE UPON A TIME, LIU YIFEI, 2017. © WELL GO USA ENTERTAINMENT

ONCE UPON A TIME, LIU YIFEI, 2017. © WELL GO USA ENTERTAINMENT

Image 6 of 7

IN HARM'S WAY, (AKA THE CHINESE WIDOW, AKA FENG HUO FANG FEI), LIU YIFEI, 2017. © SHOUT! FACTORY

IN HARM'S WAY, (AKA THE CHINESE WIDOW, AKA FENG HUO FANG FEI), LIU YIFEI, 2017. © SHOUT! FACTORY

Image 7 of 7