Stephane Freiss

THE KING'S WHORE, (aka LA PUTAIN DU ROI, aka LA PUTA DEL REY), Stephane Freiss, Valeria Golino, 1990, (c) Miramax

THE KING'S WHORE, (aka LA PUTAIN DU ROI, aka LA PUTA DEL REY), Stephane Freiss, Valeria Golino, 1990, (c) Miramax

Image 1 of 14

5X2, Valeria Bruni Tedeschi, Stephane Freiss, Geraldine Pailhas, 2004, (c) ThinkFilm

5X2, Valeria Bruni Tedeschi, Stephane Freiss, Geraldine Pailhas, 2004, (c) ThinkFilm

Image 2 of 14

5X2, Valeria Bruni Tedeschi, Stephane Freiss, 2004, (c) ThinkFilm

5X2, Valeria Bruni Tedeschi, Stephane Freiss, 2004, (c) ThinkFilm

Image 3 of 14

5X2, Stephane Freiss, Valeria Bruni Tedeschi, 2004, (c) ThinkFilm

5X2, Stephane Freiss, Valeria Bruni Tedeschi, 2004, (c) ThinkFilm

Image 4 of 14

5X2, Valeria Bruni Tedeschi, Stephane Freiss, 2004, (c) ThinkFilm

5X2, Valeria Bruni Tedeschi, Stephane Freiss, 2004, (c) ThinkFilm

Image 5 of 14

5X2, Valeria Bruni Tedeschi, Stephane Freiss, 2004, (c) ThinkFilm

5X2, Valeria Bruni Tedeschi, Stephane Freiss, 2004, (c) ThinkFilm

Image 6 of 14

5X2, Stephane Freiss, Valeria Bruni-Tedeschi, 2004, (c) ThinkFilm

5X2, Stephane Freiss, Valeria Bruni-Tedeschi, 2004, (c) ThinkFilm

Image 7 of 14

5X2, Stephane Freiss, 2004, (c) ThinkFilm

5X2, Stephane Freiss, 2004, (c) ThinkFilm

Image 8 of 14

5X2, Valeria Bruno Tedeschi, Stephane Freiss, 2004, (c) ThinkFilm

5X2, Valeria Bruno Tedeschi, Stephane Freiss, 2004, (c) ThinkFilm

Image 9 of 14

MONSIEUR N., Richard E. Grant, Stephane Freiss, Igor Skreblin, 2003

MONSIEUR N., Richard E. Grant, Stephane Freiss, Igor Skreblin, 2003

Image 10 of 14